ULUBORLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Murat SÖNMEZ
Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü
 
 
 
KURULUŞUN KISACA TARİHÇESİ

             Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 468 sayılı yazısına istinaden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.02.2016 tarih ve 25272 sayılı Onayı ile Güreşyeri Mahallesi Festival  Caddesi No:4 Uluborlu/ISPARTA adresinde 01.03.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Merkezimiz Uluborlu, Senirkent ve Keçiborlu İlçeleri ve köylerine hizmet vermektedir.
 
PERSONELDURUMU 

             Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, bir (1) Kuruluş Müdürü, bir (1) Bilgisayar işletmeni, iki (2) ASDEP Görevlisi, iki (2) Danışma ve Yönlendirme Görevlisi, üç (3) Sosyolog, bir (1) Öğretmen, bir (1) Güvenlik Görevlisi, bir (1) şoför ve bir (1) Temizlik Görevlisi olmak üzere toplam on üç (13) personelle hizmet vermektedir. 
 
PERSONEL BİLGİ FORMU
 
PERSONEL
Müdür
Memur
Sürekli İşçi
Ek Ders Karşılığı
Özel Hizmet Alımı
Murat
SÖNMEZ
1
6
4
1
 
    YERLEŞİM DURUMU

                 Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Hükümet Konağı'nın zemin katında hizmet vermektedir. Bir (1) müdür odası ve 8 hizmet bürosu mevcuttur.
VİZYONU
            Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir merkez olmaktır.
MİSYONU
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemektir.
            
 
 
      
 
 
 
 
 
 
ADRES       : Güreşyeri Mah.Festival Cad.No:4 (Kaymakamlık Binası Zemin Kat)
TELEFON : 0 246 531 2010
FAKS          : 0 246 531 2010