KARABEY HAMAMI

Karabey HamamıEski Uluborluyerleşim yerinde bulunmaktadır. Yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemektedir.
Hamam; sıcaklık, havlet (dinlenme odası), ılıklık, soyunmalık ve su deposundan oluşmaktadır. Hamamın büyük bölümü toprak altında kalmış ve yıkılmıştır.
Hamamda bulunan ve büyük ölçüde tahrip olan süslemeler günümüzde bir nebze de olsa seçilebilmektedir.
 

::::::::::Karabey Hamamı'ndan Görüntüler::::::::::