ULUBORLU İBRAHİM ETHEM ERBİL BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

Selim SÖNMEZ
Kuruluş Müdürü

 

 

KURULUŞUN KISACA TARİHÇESİ
       Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Isparta Uluborlu Belediye Başkanlığı arasında, Uluborlu İlçesinde Pazar Mahallesi 487 Ada 8 No’lu Parsel üzerindeki Uluborlu Huzurevi Yaptırma Derneği tarafından Belediyeye şartlı bağış olarak tahsis edilen, bodrum+dört katlı binanın yapılması ve işletilmesine ilişkin 03.04.2006 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.
      Bu nedenle söz konusu binanın 65 yatak kapasiteli, 18 yaş üzeri bedensel engellilere ve kapasitenin %20 sinin ilçedeki yaşlılara hizmet sunmak üzere 27.08.2007 tarihinde hizmete açılmıştır.
         Kuruluşa ek olarak 02.04.2013 tarihinde Gül ve Kiraz Umut Evleri, Kapıdağı, Selçuklu ve Turgut Baba Yaşlı Yaşam Evleri açılmıştır. Umut ve Yaşlı Yaşam Evleri olarak faaliyet gösteren ünitelerle birlikte toplam kapasite 83 kişidir.
         633 Sayılı KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapatılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur. Aynı KHK ye göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü de kurulmuştur. İlgili KHK ve ilgi yazı gereği 31.12.2011 tarihi itibariyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapatılarak bu kuruma ait iş ve işlemler de ilgili Genel Müdürlüklere devredilmiştir.

 

KURULUŞ BİLGİ FORMU
 
Kuruluş
Kuruluş Adı
Açılış Tarihi
Kapasitesi
Hizmet Sunulan Kişi Sayısı
İEE Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
27.08.2007
60 Kişi
Kadın
Erkek
25
35
Personel
Müdür
Müdür Yardımcısı
Kadrolu
Sözleşmeli
Ek Ders Karşılığı
Özel Hizmet Alımı
Selim SÖNMEZ
Özden DEMİRTAŞ
7
-
2
74
 

VİZYONU

        Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir Bakanlık olmak.

 

MİSYONU

        Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek. 

 

AMAÇLARI

- İnsan Hakları çerçevesinde engellinin yüksek yararını gözeterek hizmet verme,
- Engelli bireylerimize karşı tutum ve davranışlarda daima sevecen, anlayışlı ve sıcakkanlı olma,
- Engelli bireylerimizi ihtiyaç duyabilecekleri her konuda destekleme,
- Engelli bireylerimize özgüven kazandırma,
- Engelli bireylerimizi sosyal ve kültürel faaliyetlere katarak boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama,
- Engelli bireylerimizin daha iyi imkânlarla yaşamalarının sağlanması,
- Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme,
- Engelli bireyleri sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak kendilerini toplum içerisinde ifade etmelerini sağlama,
- Engellilerimizi bulundukları düzeyden sosyal yaşama dâhil olabilecek en iyi düzeye çıkarabilme,
- Engellileri psiko-sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma,
- Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme,
- Engelli bireylerimiz ve yakınlarının kuruluştan aldığı tüm hizmetlerden memnuniyetini sağlama,

 

 

 

 

ADRES      : Pazar Mahallesi Vatan Caddesi No:14 ULUBORLU / ISPARTA

TELEFON: 0 246 531 26 16

FAKS         : 0 246 531 39 89