ULUBORLU HACI AHMET ŞENÇOPUR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

Selim SÖNMEZ
Kuruluş Müdürü

 

 

KURULUŞUN KISACA TARİHÇESİ
       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Is
parta İl Müdürlüğü, Uluborlu Belediye Başkanlığı ve Hayırsever Yünteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. adına Şirket Müdürü Mehmet Abdullah ŞENÇOPUR arasında, Uluborlu İlçesinde Pazar Mahallesi 487 Ada 9 No’lu Parsel üzerine tahsis edilen, bodrum+dört katlı binanın yapılması ve işletilmesine ilişkin 17/06/2013 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30/09/2014 tarih ve 145231 sayılı olur ile 65 kapasiteli ile F Ücret Gurubunda "Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" statüsünde Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yaşlılara hizmet sunmak üzere 18/10/2015 tarihinden hizmete açılmıştır.

 
 
      
KURULUŞ BİLGİ FORMU
 

Kuruluş

Kuruluş Adı

Açılış Tarihi

Kapasitesi

Hizmet Sunulan Kişi Sayısı

H.A.Ş. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

18.10.2015

65 Kişi

Kadın

Erkek

25

25

Personel

Müdür

Müdür Yardımcısı

Kadrolu

Sözleşmeli

Ek Ders Karşılığı

Özel Hizmet Alımı

Selim SÖNMEZ

Sümeyye FİDAN

4

-

1

41

 

VİZYONU

    Ülkemizde sosyal hizmet politikasının belirlenmesi, uygulanması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında merkezi rol oynayan, sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olmasını sağlayan, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbirler alan ve bu hizmeti uluslararası standartlarda sunan bir kurum olmaktır.

 

MİSYONU

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak,  köklü devlet tecrübemiz, engin kültür ve medeniyet birikimimiz ile evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa çerçevesinde, uluslararası sözleşmelere, ulusal plan ve politikalara, sosyal değişme ve gelişime göre, sosyal hizmetlerin temel ilke ve esasları ile model ve niteliğini belirlemek.

    Nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanlı ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmektir.

 
AMAÇLARI
- Yaşlılarımıza karşı tutum ve davranışlarda daima sevecen, anlayışlı ve sıcakkanlı olma,
- Yaşlılarımızı ihtiyaç duyabilecekleri her konuda destekleme,
-  Yaşlılarımıza özgüven kazandırma,
-  Yaşlılarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katarak boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama,
-  Yaşlılarımızın daha iyi imkânlarla yaşamalarının sağlanması,
-  Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme,
-  Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak kendilerini toplum içerisinde ifade etmelerini sağlama,
-  Yaşlılarımızın bulundukları düzeyden sosyal yaşama dâhil olabilecek en iyi düzeye çıkarabilme,
-  Yaşlılarımızı psiko-sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma,
-  Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme,
-  Yaşlılarımızı ve yakınlarının kuruluşumuzdan aldığı tüm hizmetlerden memnuniyetini sağlama,

 

 

 

 

 

ADRES       : Pazar Mahallesi Vatan Caddesi No:16 ULUBORLU / ISPARTA

TELEFON : 0 246 531 31 63

FAKS          : 0 246 531 31 73

e-mail          : hasencopurhuzurevi@hotmail.com