KÖY VE MAHALLE MUHTARLARINA HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
 
        31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda İlçemizde muhtar olarak seçilen köy ve mahalle         muhtarlarımıza,
        1.    Devlet Hiyerarşinin Tanıtılması
        -  Merkezi Yönetim
       -   İl ve İlçe Yönetimi
        2.    Muhtarlık Müessesesi ve Organları
        3.    Muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları
        4.    Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) ‘nin tanıtılması konularını içeren Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenmiştir.
        Eğitim toplantısına tüm köy ve mahalle muhtarlarımız eksiksiz katılmıştır.