ULUBORLU İLÇE EKONOMİSİNDE SANAYİ ve TİCARET

SANAYİ VE TİCARET: İlçede kurulu bulunan 2 adet Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı toplam 345 esnaf ve sanatkâr ticari faaliyet göstermektedir. Geçmişte ilçede demircilik, bıçakçılık yoğun bir faaliyet konusu olduğu halde günümüzde 2 esnaf bıçakçılık, 3 esnaf demircilik, 2 esnaf da kalaycılık mesleği ile iştigal etmektedir. İlçenin ekonomisi tarıma dayalı olup, tamamen ihracata yönelik kiraz üretimi önem arz etmektedir. İlçede önemli bir sanayi kuruluşu yoktur. Uluborlu Belediyesi ait su şişeleme tesisi ile özel sektöre ait bir kereste fabrikası mevcuttur.

Belediyenin Tarihçesi: Uluborlu ilçesi İzmir, Konya ve İran’a giden ipek yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple ilkçağlardan beri değişik kültürlere ev sahipliği yapmıştır. I. Sultan Selim döneminde yapılan düzenlemede (Taksimat-ı Memalik-i Osmaniye) Hamit ilinin 21 kazası içerisinde Uluborlu, 5. olarak gösterilmektedir. İçişleri Bakanlığındaki vilayetlere ait dosyada ise Uluborlu’nun 1760 senesinden itibaren kaza merkezi olduğu belirtilmektedir. 1827 yılında belediye teşkilatına kavuşmuştur.

Personel Durumu: Belediyeden yatay geçişler ve emekliliğe ayrılanlardan dolayı personel sayısı oldukça azalmıştır. Toplam 19 personelle Belediye hizmetleri yürütülmektedir.

Altyapı Durumu: İlçenin altyapı problemi büyük ölçüde çözümlenmiştir. İlçenin içme suyu problemi yoktur. Kanalizasyon şebekesi 1999 yılı itibari ile tamamlanmıştır. 2002 yılında ilçede ilk olarak 18 uygulaması yapılmış olup, imara uygun yollarının açılmasına başlanmıştır.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler: İlçede yetişen kirazın tanıtımını daha iyi yapmak için Belediyenin öncülüğünde 27 yıldır Altın Kiraz ve Yağlı Pehlivan Güreş Şenlikleri kiraz toplama mevsimi olan Haziran ayının son haftası ile Temmuz ayının ilk haftasında 2 gün süre ile yapılmaktadır. Şenliklerde çeşitli etkinlikler yapılmakta ve en iyi kirazı yetiştirenlere ödüller verilmektedir.

Ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşleri festival süresince yapılmaktadır. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları içinde aralıksız süren bu gelenek, bölge halkının vazgeçilmez bir tutkusudur. Güreşin eski bir gelenek olduğunu kanıtlayan kitabe ilçede mevcuttur. Kitabede MS 153 yılında Avrilyos Efimmos adındaki bir şahsın güreş düzenlediği belirtilmektedir. Yağlı güreşler, güreş federasyonu nezaretinde yapılmaktadır. Üç yıl üst üste baş pehlivanlığı kazanan pehlivan Altın Kirazın sahibi olmaktadır. İlçede güreşlerin ve festival şenliklerin yapıldığı 2.000 m2’lik çim alan, 7 bin kişilik kapalı tribün ile sosyal tesisler bulunmaktadır. Altın kiraz ve yağlı pehlivan güreşlerine çevre halkı büyük ilgi göstermektedir.

Yatırımlar: İlçe belediyesi çevre ilçeler bazında en temiz, yeşil ve modern bir ilçe olma azmindedir. Bu amaçla, 1985 yılından beri merkezi yerlerde modern park düzenlemeleri yapılarak çevrenin yeşillendirilmesine önem verilmektedir. Pazar yeri kapatılarak, modern bir pazar yeri haline getirilmiştir.

1995 yılında D.P.T.’dan tasdiklenen su şişeleme fabrikası yapım işi 1997 yılında tamamlanmıştır. 2002 yılı itibariyle su şişeleme fabrikası Samaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ihale edilmiştir. Şu anda 30 cc.lik, 1 lt.lik cam şişe ile 19 lt.lik pet damacanlara dolum yapılarak satışa sunulmaktadır. Fabrikada bulunan makinelerde revizyon yapılarak, kompoze meyve suyu imalatına başlanılacaktır.

Belediyeye ait çok yönlü hizmet binası, itfaiye, Selçuklu hamamı, belediye işhanı, ulupark, belediye aile gazinosu, belediye oteli ve dükkanları, aile park restoran, zincirli fırını ve parkı, çarşı içerisinde 40 adet dükkan, yıkama tesisleri, kiraz hali, 14 adet prefabrik sanayi dükkanları mevcuttur. Belediye bünyesinde soğuk hava işletmesi, iş makineleri, su işletmesi olmak üzere 3 adet işletme vardır.

İlçe Belediye Başkanlığınca İller Bankasına yaptırılan içme suyu inşaatı, 1996 yılında 45.000.000.000 TL.ye ihale edilmiş olup, proje tamamlanmıştır.

İlçe Belediye Başkanlığınca 1994 yılında İller Bankası vasıtası ile 622.000.000.000 TL proje bedeli üzerinden ihale edilen kanalizasyon inşaatı tamamlanmıştır.