ULUBORLU'NUN KELİME MÂNASI (BORLU)

"Borlu” kelimesine bir çok eski Türk kaynakları  ve Türk devletlerinde rastlanmaktadır. Kelime manası itibariyle Borlu kelimesi bağlık bahçelik bölge anlamına gelmektedir. Kuman Kıpçak Türklerine ait CODEX CUMANİCUS adlı eserde “Bor” kelimesi üzüm ve şarap olarak ele alınmıştır. Borlu kelimesiyle ilgili en çarpıcı ifadelerden birisi de Büyük Türk müellifi Kaşgarlı Mahmud’ un DİVAN-I LUGAT-İT TÜRK adlı eserinde geçmektedir. Bor kelimesinin Türkçe olduğu anlatıldıktan sonra, şöyle bir Türk atasözüne değinilmiştir. “Bor bolmazıp sirke bolma” (Üzüm olmadan sirke olma) Eski Uygur Türk metimlerinde “Borluk”, “Borlu”, kelimesi meyve bahçesi ve üzüm bağı olarak geçmektedir. Açık bir şekilde açıklayabileceğimiz Uluborlu kelimesi  büyük bağlık meyvalık anlamına gelmektedir. Ayrıca 14 yy. yazarları 16 tane Kıpçak Türk boyundan bahsetmektedir. Bunlardan birkaçı “Barlı, Borlu, Borçalı” koludur. Bu Türk boylarından gelenlerden Uluborlu’ya yerleşenler olmuştur. Memlûk Sultanı Seyfettin Aybek’ de bu Türk boyundandır. İsmin bu Türklere ait boya aften verilmiş olma ihtimali yüksektir. Netice itibariyle “Borlu“ ismi bu topraklarda bin yıldır kullanılan, kökü Türk’ün Ata yurdu Orta Asya’ya dayanan bir Türkçe isimdir.