KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI KAMU SPOTU
 
        Güneybatı yönünden esen rüzgâr olan lodosun estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.
        Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ile ilgili halkımızın dikkatini çekmek ve bu konuda toplum bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotu Isparta İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmıştır.