2016 YILI DERNEK BEYANNAMELERİ
 
        5253 sayılı Demekler Kanununun 19. Maddesi ile Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü ve 96 ncı Maddeleri uyarınca; İlçemizde kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin düzenlenecek 2016 yılı beyannamelerini (EK-21) 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir.
        İlanen duyurulur.